Followers

Wednesday, 13 February 2013

akhawat yang ana sayangi, ingin ana mengajak kalian untuk kembali membersihkan gerakan ini," Thiqah Dalam Gerakan Islam "


Tsiqah merupakan salah satu jalan yang menentukan tegaknya bangunan dakwah. bagi seorang da'i, tsiqah adalah salah satu perkara yang wajib difahami diantara 10 hal yang lain dalam manhaj tarbiyah ikhwan.

Menurut al Banna, hendaklah seorang akh memiliki ciri tsiqah kepada Allah. Yakin bahawa Allah akan memberikan pertolongan kepadanya, memudahkan jalannya dan tidak akan membiarkan dirinya dalam kekecewaan. bonda Nabi Musa AS, memiliki rasa tsiqah yang tinggi kepada Allah, dengan melepaskan Musa AS ke sungai Nil kerana dia mengikuti ilham Allah.Ini adalah impak tsiqah kepada Allah. Tsiqah dengan pertolongan Allah selalu mendominasi hati orang yang memiliki perasaan redha dan sabar.

Kedua, tsiqah pada pahala Allah. Seorang muslim hendaklah yakin akan adanya pahala Allah, meskipun ia harus berjuang dan berkorban dalam beribadah kepada-Nya. Jika seorang al akh merasa kelelahan ketika berjalan di jalan dakwah, maka ingatlah akan janji Allah akan adanya balasan yang besar dari Allah. Ia justru akan menjadi futur ketika berhenti bergerak, dan akan semakin futur ketika membiarkan dirinya tidak berada dalam kereta dakwah. Bukankah kereta dakwah akan senantiasa berjalan, samada ada atau tidaknya kita di dalamnya? Dan kalaupun kita tidak bersama dakwah, maka dakwah akan bersama dengan yang lain.

"Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka (musuhmu),Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya merekapun menderita kesakitan (pula), sebagaimana kamu menderitanya, sedang kamu mengharap dari pada Allah apa yang tidak mereka harapkan (An Nisa :104)

Ketiga, tsiqah kepada syari'ah islam. Penerimaan terhadap aturan-aturan Allah hendaklah berada dalam penerimaan yang mantap tanpa keraguan sedikitpun. Hendaknya dia yakin bahawa metode Allah adalah yang terbaik, tidak ada sistem yang mampu menandinginya. Maka seorang muslim akan rela memikul beban perjuangan yang berat sebagaimana dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat RA. Walaupun harus menghadapi siksaan yang berat.

Keempat, tsiqah kepada pemimpin. Seorang al akh harus siap menerima tugas dan amanah dari pemimpin, meskipun hal itu terasa berat baginya.

Kelima, tsiqah kepada teman seperjuangan. maka ia tidak boleh meremehkan siapapun yang bersamanya dalam perjuangan.

Ke enam, tsiqah kepada diri sendiri.

"Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah kamu bersedih hati , padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya , jika kamu orang-orang yang beriman (Ali Imran:139).

Ketsiqahan terhadap dirinya akan muncul ketika hubungannya dengan Allah dalam akrab dan harmoni, memiliki keterikatan dan kedekatan dengan Allah. Wallahu'alam.

Rujukan: Rakaizud Dakwah, Konsep dasar gerakan dakwah (Dr. Majdi Al Hilali)
min ana alfaqir walfaqr

No comments:

Post a Comment